25Μαρτίου1821 – 200 χρόνια μετά

Πολλοί είναι οι αγωνιστές του 21 που πολέμησαν για την λευτεριά της Ελλάδας, όμως ο Μακκρυγιάννης ξεχωρίζει και για την θέληση του να μάθει γράμματα (έστω και γέρος) για να γράψει τα Απομνημονεύματά του! Ας θυμηθούμε ορισμένα αποσπάσματα που είναι πάντα επίκαιρα.