Εγγραφές στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022 – 23 θα γίνονται με ραντεβού από μέχρι 20η Μαρτίου 2022

aπό 11:00 έως 12:30

Για το σχολικό έτος 2022-23 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2016. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες κατά την προσέλευσή τους για την εγγραφή να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού

2.Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

3.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Εν.Συμβόλαιο, λογαρ. ΔΕΚΟ)

4.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μπορεί να προσκομιστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2022)

 

Η προσέλευσή σας στο σχολείο θα γίνεται μετά από ραντεβού (τηλ. 210 9922215) και επίδειξη rapidtest 48 ωρών. Η επίσκεψή σας στο σχολείο δηλώνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

(παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά, τα οποία όταν μπορείτε παρακαλώ όπως “κατεβάζετε” και τα προσκομίζετε συμπληρωμένα)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αίτηση για το ολοήμερο