Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη 2024-25 - Αρχείο

eggrafes-aΟι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 11.00 – 12.30 μετά από ραντεβού, στο τηλ. 210 9922215.  Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.Αίτηση γονέα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας:αίτηση εγγραφής

 2.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΑΙΘΑ.

 3.Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

4.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (παραλαμβάνεται από το σχολείο ή το εκτυπώνετε εσείς αφού το κατεβάσετε).

5.Αποδεικτικό έγγραφο, που να δηλώνει την ακριβή Δ/νση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

6.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

7.Αίτηση για το ολοήμερο.

Τα όρια του σχολείου  μας.